Έχοντας ως βάση το άρτια επιστημονικά και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας  καθώς και τη  μεγάλη εμπειρία μας στα κτιριακά έργα αναλαμβάνουμε:

  • Την έκδοση Αδειών Δόμησης.
  • Την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή οικοδομικών έργων.
  • Την ανακαίνιση & ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων.
  • Την Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.


Εμπιστευθείτε μας την ανακαίνιση της ιδιοκτησίας σας, δώστε αξία στα ακίνητα σας ανανεώνοντας  τους χώρους και τη διάθεση σας ποιοτικά και οικονομικά.